Vitaj na stránke Materskej školy
„Studnička radosti a poznania”


Materská škola sídli v srdci obce Podvysoká. Podvysoká je malá obec, ktorá má 1 300 obyvateľov.

Leží na brehu rieky Kysuce, akoby v objatí Kysuckých Javorníkov a zároveň chotárov okolitých obcí

- Olešná, Staškov, Zákopčie a mestečka Turzovka.


Prajeme Vám veľa krásnych zážitkov a milých spomienok.


Kolektív MŠ

Oznamy

 

 

Zápis pre školský rok 2020-2021

je ukončený, kapacita MŠ je naplnená

 

 

 

 

 

 

Aktuality

„Bezpečne na kolesách”

 

Vlani sa nám podarilo projektom „Na ceste nie si sám” vybudovať malé dopravné ihrisko.
Aj tento rok sme boli úspešní. Nadácia Volkswagen Slovakia, ktorá schválila našu žiadosť o podporu nového projektu

„Bezpečne na kolesách”, ho podporí čiastkou takmer 1 000,- €.. ...

 

 

Podmienky

Podmienky prednostného prijímania detí do MŠ
  • deti, ktoré k 1. 9. daného roka dovŕšili 5 rok života
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

...